Yönetilen Tezler

YÜKSEK LİSANS

 • Neslihan ERSOY (2003) "Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Amaçlarıyla Bu Liselerden Mezun Olan Müzik Bölümü Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Programlarına Yerleştirilme Düzeylerinin Karşılaştırılması" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ankara
 • Armağan ERMAN (2003) "İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Çoklu Zeka Türlerindeki Dağılım ve Düzey Ölçümlerinin Müziksel Zeka Düzeyleri il Karşılaştırmalı İncelenmesi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Kaya AYDOĞDU (2003) "Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Solfej-Dikte Ders Programı ve Uygulamasının Çağdaş Öğretim Programına Uygunluğunun İncelenmesi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ankara
 • Timur VURAL (2003) "Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Armoni Dersine Yönelik Meslek Dersi Öğretmenlerinin Görüşleri" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Murat YÜCEL (2003) "Rönesans ve Barok Dönem Dans Formlarının Çalgı Eğitimindeki Yeri ve Önemi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Tuğçe KAYNAK (2004) "Okulöncesi Çocuklara Yönelik Piyano Metotlarının İncelenerek Kullanılma Durumlarının Saptanması" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Elif Gonca KAPLAN (2006) "İlköğretim Okulları 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde Müzik Destekli Öğretim Yöntemleri Kullanılmasının Öğrenci Kazanımlarına Etkisi (Ankara Altınordu İlköğretim Okulu Örneği)" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Reha SARIKAYA (2013) "Lisans Düzeyinde Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Ritim Öğretim Yöntemlerinin Kullanılma Durumları" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Cansu KOLUKISA (2015) "Müzik Öğretmeni Adaylarının İlk ve Ortaöğretimde Aldıkları Müzik Eğitiminin Meslek Seçimine Etkileri" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Pelin ARICA ÖZBEY (2019) "Bireysel Ses Eğitimi Derslerine Yönelik Öğrencilerin Yaptığı Ders Dışı Çalışmalarının İncelenmesi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara

DOKTORA

 • Damla BULUT (2005) "Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Kalite Kriterleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (EFQM Modeli)" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Özge ÇONGUR YEŞİLKAYA (2007) "Müzik Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarına Yönelik Model Araştırma" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Süleyman Cem ŞAKTANLI (2007) "İlköğretim 4. Sınıf İngilizce Dersindeki Şarkıların Müzik Öğretmeni Destekli Öğretiminin Öğrencilerin İngilizce Dersine İlişkin Tutumları ve Başarıları Üzerine Etkisi (Ankara Talatpaşa İlköğretim Okulu Örneği)" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Ferit BULUT (2008) "Piyano Eğitiminde Geleneksel Türk Halk Müziği Kaynaklı Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik Oluşturulan Bir Çoklu Analiz Modeli ve Bu Modelin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Tuba KILIÇ (2010) "Nörolinguistik Programlama Destekli Bireysel Ses Eğitiminin Öğrencilerin Performansları Üzerindeki Etkileri" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Mehmet Serkan UMUZDAŞ (2010) "Piyano Eğitiminde Süreç ve Ürün Değerlendirilmesinin Erişi Düzeyine Etkisi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Demet GÜRHAN (2013) "Ses Eğitimi Çalışmalarının Politikacıların Konuşma Becerilerine Etkisi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Vahide Bahar YİĞİT (2014) "Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programının Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleriyle İncelenmesi" Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Konya
 • Raşit Görkem AYTİMUR (2017) "Müzik Eğitiminde Sistematik Düşüncenin ve Felsefi Yaklaşımları Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki Öğrenciler Düzeyinde İncelenmesi (Gazi Üniversitesi Örneği)" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Esra AYTEKİN ŞAHİN (2019) "Konservatuvarların Tiyatro Bölümünde Uygulanan Şan Dersine İlişkin Kinestetik Metafor Kullanımının Öğrencilerin Şarkı Söyleme Becerilerine Etkisi" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara
 • Nevra GÜÇLÜ TÜKÜ (2021) "Güzel Sanatlar Liseleri Geleneksel Türk Müziği Koro Eğitimine Yönelik Oluşturulan Öğretim Yönteminin Seslendirme Üzerine Etkileri" Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara