Bilimsel Yayınlar

Kitaplar:

  • Ses Eğitimi Temel Kavramlar İlkeler Yöntemler Sözkesen Matbaası Ankara 2008-2015
  • Ses Eğitiminde Metot ve Uygulama Akademi Yayınevi Ankara 2021

Kitap Bölümü:

  • Prozodi (Bürün Bilim) ve Konuşma Çalıştayı Bildirileri TDK Yayınları Ankara 2020       

Hakemlikler:

  • Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından “Şan İçin Piyano Eşlikli Türkülerimiz” kitabı hakemliği (2005).
  • Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Süleyman Demirel Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergilerinde yayınlanmak üzere gönderilen makale incelemeleri (2000-2017).

Kurumsal Danışmanlıklar:

  • Millî Eğitim Bakanlığı: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Bireysel Ses Eğitimi Öğretim Programı (12. Sınıf) 2006 
  • Millî Eğitim Bakanlığı: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Koro Eğitimi Öğretim Programı (1. Sınıf) 2008
  • Millî Eğitim Bakanlığı: Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Koro Eğitimi Öğretim Programı (2. Sınıf) 2008

Uluslararası Çalıştay, Kongre ve Sempozyum Bildirileri

Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri: