Ses Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler, Yöntemler

20

Ses Eğitimi Temel Kavramlar, İlkeler, Yöntemler

Kitap, ses eğitiminin kuramsal boyutunu oluşturan konuların büyük bir kısmını içermektedir. Kitapta; ses eğitiminin başlangıç aşamasında bilinmesi gereken, insanda ses sistemi, anatomisi, fizyolojisi, mekanizması ve görevleri hakkındaki bilgiler, ses hastalıkları uzmanı (foniatrist) tıp doktoru iki akademisyen tarafından yazılmış ve ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. Ses eğitiminin bir alan eğitimi olmasından kaynaklanan; ses eğitimi türleri, amaçları, yöntemleri ile bilimsel temellerini oluşturan diğer bilim/sanat alanlarına ilişkin bilgilere özellikle yer verilmiştir. Bu kitap bir “ses eğitimi metodu” değildir.  Ancak ses eğitimi kuramının yanında; ses eğitimi yöntemleri bağlamında rejistr geçişleri, rezonans geliştirme ve artikülâsyona ilişkin yalnızca “birkaç örnek alıştırma”ya, öğretim elemanları ve öğretmenlere ışık tutması amacıyla yer verilmiştir. Ayrıca, ses eğitiminin önemli bir boyutu ve ögesi olan artikülâsyonla ilişkisi nedeniyle, dil konusuna çok kısa da olsa yer verilerek Türkiye Türkçesi ve özellikleri hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Ses eğitimi alanıyla ilgili tüm disiplinlerin ortak bir Türkçe terminoloji kullanabilmeleri en büyük isteğimdir, özlemimdir. Dünyada ses eğitimi terminolojisi, müzik terimleri içinde yer almakta ve pek çok ülkede kabul görerek yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.  Bu terimlerin Türkiye Türkçesi’nde “tam anlamı ile ifade edilen” karşılıkları olmadığını, meslek yaşantım süresince farklı disiplinlerde görev yapan kişilerle çeşitli ortamlardaki konuşmalar sırasında gözlemledim, gördüm. Örneğin; artikülâsyon karşılığı olarak önerilen “boğumlama”, “eklemleme” ve “sesletim” sözcükleri, asıl sözcüğün yerini tutmadığı gibi başka anlamlar ifade ettiği için ayrıca açıklama gereği duyulmaktadır. Benzeri örnekler çoğaltılabilir. Bu nedenle, bazı terimlerde uluslararası kabul görmüş ve alanla ilgili herkes tarafından bilinen asıl sözcükleri kullanmayı tercih ettim.

Kitap, ulaşabildiğim kaynaklar içinde “konu ve kapsam açısından” bu alanda yazılmış ilk Türkçe kaynak özelliği taşımaktadır. Bu yönüyle, başta üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dalları olmak üzere, müzik ve sahne sanatları fakülteleri, güzel sanatlar fakültelerinin ses eğitimi bölümleri, konservatuvarların ses eğitimi ile şan ve opera bölümleri ve Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin müzik bölümlerinde görevli öğretim elemanı ile öğrencilerinin başvuracağı rehber kitap niteliği taşımaktadır. Ayrıca, çeşitli bilimsel alanlarda görev yapmakta olup, bu konuda da çalışmak isteyen akademisyenlere kılavuz kitap olarak hizmet edebileceği düşünülmektedir. Çocuk sesleri ve mutasyon dönemi ses özellikleri bakımından, özellikle müzik öğretmenlerine yarar sağlayacağına inanılmaktadır.  

Yapılan her çalışmada olduğu gibi bu kitapta da eksiklikler olabilir. Müzik eğitimi kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen birçok bilimsel toplantıda sunduğum, önerdiğim, tartışmaya açtığım bazı konular hakkında farklı düşünenler olabilir. Ancak bu görüş ve önerilerimin yıllar içinde kabul edildiğini, benimsendiğini, kullanıldığını görmem, bu kitabı “bir an önce yazmam için” çalışmalarıma ivme kazandırmıştır. Bu yönüyle de kitap ve fikirlerim her zaman eleştiriye-tartışmaya açık olacaktır. İlk basımı 2008, ikinci baskısı 2015 yılında yapılmıştır.

Prof. Dr. Ayşe Meral TÖREYİN 
23.08.2008 ANKARA