Ses Eğitiminde Metot ve Uygulama

19

Ses Eğitiminde Metot ve Uygulama

“Ses Eğitiminde Metot ve Uygulama” kitabı, ilk basımı 2008 yılında tarafımdan yazılmış olan “Ses Eğitimi-Temel Kavramlar İlkeler Yöntemler” adlı kitabın metodik ve uygulamalı devamı olarak yazılmıştır.
Ses eğitiminin sistematik ve uygulamaya dayalı olarak ele alındığı kitap, üç modülden oluşmaktadır. “Ses Eğitimine Hazırlık ve Planlama” adlı ilk modül, eğitim-öğretim öncesi bilinmesi ve yapılması gereken ön hazırlık çalışmalarını kapsayan üç bölümü içermektedir. Eğitim-öğretim ve ses eğitimine ilişkin terim ve kavramlar ile metodik yapılandırılması, ses eğitiminde sistem ve farkındalık konularının yer aldığı ilk modül tamamen ses eğitimi sürecine hazırlık amacı taşımaktadır.
İkinci modül “Eğitim- Öğretim Etkinlikleri” başlığı altında ses eğitimi sürecinde yapılması gereken uygulama çalışmalarını kapsamaktadır. Solunum, fonasyon rezonans ve artikülasyon çalışmaları ile davranışlarda eşgüdüm ve ses eğitiminde teknik ve yorum çalışmaları başlıklarını taşıyan altı bölümden oluşan ikinci modülde, ses eğitiminin davranış alanlarına yönelik olarak 17 solunum alıştırması ve 41 şekil yer almaktadır. 
Üçüncü modülün ilk bölümünde ses eğitiminde ölçme-değerlendirme konusundaki ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Ses eğitiminin tüm tür ve düzeylerinde kolaylıkla kullanılabilecek ve ayrıntılı hedef davranışların ölçülmesine olanak tanıyan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçme aracı süreç ve öğrenme ürününün birlikte ölçülmesine uygun yapılandırılmıştır. Bu modülde ayrıca uygulama çalışmalarına örnekler, alıştırma ve etütler, repertuvar ile herkes için ses eğitimi başlıklarını taşıyan üç bölüm daha yer almaktadır. Alıştırma etüt ve repertuvar seçimlerine ilişkin bilgiler yanında toplamda 59 ses alıştırmasının bulunduğu bu modüldeki alıştırmaların 34 adedine QR koduyla YouTube bağlantılı olarak erişim sağlanmıştır. Özellikle geleneksel şarkıların seslendirilmesinde verilen ses eğitimi herkes için ses eğitimi kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda farklı müzik türleri ile her yaştaki insanların ses eğitimine yönelik bilgi ve yöntemler açıklanmıştır.
Kitapta sunulan bilgiler ile uygulama örnekleri, yazarın gerek kendi eğitim süreçlerinde gerekse eğitimcilik yaptığı meslek yaşamında edindiği bilgi ve deneyimlerle, ses eğitimine ilişkin özellikle Fransızca kaynakların taranmasıyla harmanlanmıştır. Bu bağlamda fikir ve uygulama örneklerinin tüm sorumluluğu yazara aittir. 
Kitabın; sesini seven, kullanan, doğru, güzel ve etkili kullanarak korumak isteyen, ses eğitimi veren ve bu eğitime ihtiyaç duyan herkese yararlı olmasını diliyorum.  


10.02.2021
Prof. Dr. Ayşe Meral TÖREYİN